<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=37977&amp;fmt=gif">

Schade melden zakelijke klanten

Helaas kunt u deze schade niet online melden

1. Voor wie meldt u schade?
2. Wat voor schade wilt u melden?
3. Schade melden

U wilt een overige schade melden. Dit kan helaas niet online. Voor overige schademeldingen kunt u ‘Even Apeldoorn’ bellen (055) 579 7777. Of kijk op www.centraalbeheer.nl/zakelijk/service. We helpen u graag.