<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=37977&amp;fmt=gif">

Schade melden zakelijke klanten

Snel en makkelijk uw schade online melden

1. Voor wie meldt u schade?
2. Wat voor schade wilt u melden?
3. Schade melden
  Upload hier bijvoorbeeld:
  • 1 of meerdere foto's van de schade
  • uw schade aangifte formulier
  • de aansprakelijkstellingContactgegevens gewonde


Contactgegevens aansprakelijke


Welk adres heeft gevolgschade?


 U vindt uw polis- of relatienummer op uw polisblad

Uw gegevens
Uw postadres